Entre el setembre del 2015 i el juliol del 2016 hem col·laborat amb un total de 49 entitats a 5 països diferents (Espanya, Portugal, Itàlia, França i Alemanya) que ens han dut a acompanyar més de 1800 persones.

És destacable el fet que 400 persones han participat en tallers de mig i llarg termini (més de 15 sessions), que 400 han rebut formació (en universitats i jornades internacionals) i que 1000 d’elles han estat joves en situació de risc d’exclusió social (molt per damunt d’altres col·lectius com persones amb diversitat funcional o grups de dones).

Pel que fa a la Big Band Basket Beat Barcelona, aquest any ha atret més de 4000 persones amb el seu espectacle “Tocant les pilotes!” en grans esdeveniments com la La Mostra d’Igualada: fira de teatre infantil i juvenil (on va ser espectacle inaugural) o el Festival Tempo de Girona.