Durant el 2018 hem acompanyat setmanalment a 350 persones i un total de 4.830 durant tot l’any. Hem realitzat 943 hores de tallers socioeducatius i 283 hores de formació amb universitats, entitats privades i públiques de l’àmbit de l’educació, les arts i l’acció social. Així també, hem col·laborem amb 30 instituts i 35 entitats de 50 ciutats de 7 països.

Hem realitzat 137 tallers socioeducatius al llarg de tot el curs, tant en instituts de màxima complexitat, centres penitenciaris o l’espai públic com en entorns acadèmics i formatius. Tots aquests tallers ens han dut a fer 30 mostres que juntament amb els 14 concerts i espectacles de l’orquestra de Basket Beat – dins del circuit professional cultural – hem aconseguit que ens veiessin més de 7.500 persones.

 

baskeat beat 2018