Premi de l’Institut Barcelona Esports amb “Córrer pel compromís” 2018

Membres i presidència de la Xarxa Art i Barri

Membres de la Red española de la Fundación Anna Lindh

A Basket Beat entenem la cultura com un fenomen col·lectiu i dinàmic que fem servir de forma intensiva en la mesura que dissenyem les activitats i pensem tot el que les envolta per a que es generin canvis.

Cada detall pot ser palanca de transformació, motiu pel qual organitzem un conjunt d’idees, recursos, preguntes i exercicis al voltant de la pilota, el pols i el grup. Partint de les teories sistèmiques, les pedagogies crítiques /feministes i l’antipedagogia, emmarquem les nostres accions en el procés d’acompanyament socioeducatiu. A través d’aquesta concepció, hem desenvolupat una metodologia pròpia que beu de l’experiència acumulada durant més de 10 anys de feina. Ja fa temps que caminem per generar espais de trobada on les persones siguin les protagonistes, aprenguin coses importants per a les seves vides i repensin quin és el punt de referència des d’on mirar la realitat.