Formem part de la Xarxa Artibarri.

Formem part de Pam a Pam.

Reconegudes com a empresa Social Ship2B.

A Basket Beat entenem la cultura com un fenomen col·lectiu i dinàmic que fem servir de forma intensiva en la mesura que dissenyem les activitats i pensem tot el que les envolta per a que es generin canvis.

Cada detall pot ser palanca de transformació, motiu pel qual organitzem un conjunt d’idees, recursos, preguntes i exercicis al voltant de la pilota, el pols i el grup. Partint de les teories sistèmiques, les pedagogies crítiques/feministes, l’antipedagogia i les pràctiques decolonials, emmarquem les nostres accions en el procés d’acompanyament socioeducatiu. A través d’aquesta concepció, hem desenvolupat una metodologia pròpia que beu de l’experiència acumulada durant més de 10 anys de feina.